Nav kjøregodtgjørelse

Kjøreliste for godkjent bruk av egen bil – NAV

Søknader og skjemaer – www.nav.no

Kjøreliste for godkjent bruk av egen bil. NAV 00-01.01. Gjelder kun hvis du har vedtak om rett til å få dekket utgiftene til bruk av egen bil.

Reiseutgifter – nav.no

11. jan. 2023 — Du kan få dekket reiseutgifter til: hjelpemiddelsentral; bilsenteret; ortopedisk verksted; tilpasningskurs. Hvor mye kan du få? Kopier lenke …

Dekker reiseutgiftene dine når du skal prøve, tilpasse eller reparere et hjelpemiddel.

Kjøreliste for godkjent bruk av egen bil – Velg ettersendelse

Søknader og skjemaer – www.nav.no

Her kan du ettersende dokumentasjon til en tidligere innsendt søknad. Ettersend digitaltEttersend på papir. Ettersende til klage eller anke.

Reiseregning – NAV

En yrkesreise derimot, innberettes som en kjøregodtgjørelse og er innen takseringssatsene, både trekk- og avgiftsfrie. Skattereglene og statens særavtale, …

Reiseutgifter – Søknader – NAV

Søknader og skjemaer – www.nav.no

Søknad om refusjon av reiseutgifter – tekniske hjelpemidler. NAV 10-07.19 · Søknad om refusjon av reiseutgifter knyttet til ortopediske hjelpemidler, parykk, …

Tilleggsstønader – nav.no

Stønaden dekker 64 prosent av utgiftene til barnepass, som for eksempel barnehage, skolefritidsordning (SFO) eller dagmamma. Det betyr at du må betale minst 36 …

Støtte til barnepass og utgifter når du gjennomfører utdanning eller jobbsøking.

Arbeid – Søknader – NAV

Søknader og skjemaer – www.nav.no

Du finner søknader, skjemaer og mulighet for ettersendelse av dokumentasjon når du velger emne nedenfor. Klage- og ankeskjemaet finner du på nav.no/klage.

Kjøreliste for godkjent bruk av egen bil – Søknader – NAV

Søknader og skjemaer – www.nav.no

Gjelder kun hvis du har vedtak om rett til å få dekket utgiftene til bruk av egen bil. Du skal oppgi antall dager og dokumenterte parkeringsutgifter.

Søknad om tilleggsstønader – NAV

Søknader og skjemaer – www.nav.no

Hvis du deltar i arbeidsrettet aktivitet som du har avtalt med NAV kan du få helt eller delvis dekket utgifter, reise, læremidler, pass av barn, …

Tilleggsstønader – Søknader – NAV

Søknader og skjemaer – www.nav.no

Hvis du deltar i arbeidsrettet aktivitet som du har avtalt med NAV kan du få helt eller delvis dekket utgifter, reise, læremidler, pass av barn, …

Keywords: nav kjøregodtgjørelse