Studentweb aho

Studentweb/registrering | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Studentweb er din side på AHO, der du får oversikt over alle dine aktiviteter som student samt data registrert på deg. På denne siden finner du informasjon …

Semesterregistrering Du må registre deg hvert semester og det gjør du selv i Studentweb. Semesterregistrering innebærer 3 ulike aktiviteter: bekrefte utdanningsplan bekrefte din semesteradresse betale semesteravgift  Når du er semesterregistrert får du aktiv studentstatus. Disse dataene overføres til Lånekassen, som deretter utbetaler studielånet ditt.

Choose institution – Studentweb – fsweb.no

Studentweb | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

I Studentweb finner du din personlige utdanningsplan. Der bekrefter du utdanningsplanen din for dette semesteret – altså hvilken undervisning du skal følge …

I Studentweb finner du din personlige utdanningsplan. Der bekrefter du utdanningsplanen din for dette semesteret – altså hvilken undervisning du skal følge og hvilke eksamener du skal ta. Du er selv ansvarlig for å melde deg til undervisning og eksamen. Du benytter også Studentweb for å finne fakturaen for semesteravgiften. Denne betaler du i din egen bank. Husk riktig beløp, KID-nummer og kontonummer. Frist for semesterregistrering og betaling av semesteravgift er 1. september.

studieplan aho vår og høst 2006

Choose institution. Select from the list, Ansgar University College, The Oslo School of Architecture and Design, Barratt Due Institute of Music …

fs-13-076-ref-doktorgradsgruppen-140513.pdf

Studentweb Her kan du blant annet semesterregistrere deg, melde deg til emner, finne eksamensresultatene dine samt finne og administrere data om deg selv …

ID-porten is an identification portal delivered by the Norwegian Digitalisation Agency (DigDir) that provides secure logon with an electronic ID (e-ID) from …

Select from the list, AHO, Ansgar University College for Theology, Music and Psychology, Barratt Due Institute of Music, Queen Maud University College of …

Kursregistreringen foregår slik at du først går inn i studieplanen på AHOs nettsider og leser om kursene du ønsker å ta. Deretter logger du deg inn i Studentweb …

Steinar Heldal, AHO … Gjennomgang av innkomne ønsker til StudentWeb for Ph.D.-studenter … Orientering om ny StudentWeb og demo av det som til nå er.

Keywords: studentweb aho